To prosjekter tatt opp i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finanstilsynet har i dag offentliggjort at prosjekter fra Quesnay AS og Sparebank 1 SR-Bank er tatt opp til den første puljen i tilsynets regulatoriske sandkasse.

Finanstilsynet åpnet for søknader til sandkassen 12. desember 2019 med frist 12. februar 2020. Det kom inn 12 søknader om opptak til første pulje i sandkassen.

– Jeg er glad for at den regulatoriske sandkassen nå er operativ, og at to interessante prosjekter nå tas opp i sandkassens første pulje. Jeg har tro på at sandkassen kan bidra til innovasjon i norsk finansnæring og kunnskapsbygging både i næringen og i Finanstilsynet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Les mer om prosjektene i Finanstilsynets pressemelding.

Bakgrunn

Finansdepartementet ba i november 2018 Finanstilsynet om å etablere en regulatorisk sandkasse som del av et bredere informasjons- og veiledningsinitiativ.

I den regulatoriske sandkassen får virksomheter mulighet til å prøve ut nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av Finanstilsynet. Hensikten er å bidra til  teknologisk innovasjon og å gi innovative virksomheter en bedre forståelse av regulatoriske krav og hvordan regelverket får anvendelse på nye forretningsmodeller, produkter og tjenester. Sandkassen skal også bidra til å øke tilsynsmyndighetenes forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet.