Historisk arkiv

Finansdepartementet vil etablere en regulatorisk sandkasse for fintech

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nå etableres en regulatorisk sandkasse for fintech i Norge, der virksomheter får mulighet til å teste ut innovative produkter, teknologier og tjenester på et begrenset antall kunder og under tett oppfølging av Finanstilsynet. – Det kan bidra til både økt innovasjon og at nye tjenester kommer raskere på markedet, og det vil gi Finanstilsynet dypere innsikt i utfordringer ved ny teknologi og nye forretningsmodeller, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet har i dag gitt Finanstilsynet i oppdrag å etablere en sandkasse for fintech som åpner for søknader senest 31. desember 2019.

­­- Sandkassen kan hjelpe nye fintech-aktører, som kanskje har liten erfaring med både et omfattende regelverk og regulerende myndigheter, til å forstå hvilke krav og reguleringer som gjelder. Det kan bidra til at nye tjenester kommer raskere på markedet. Like viktig er det at den tette oppfølgingen av sandkassedeltakerne kan gi Finans­tilsynet bedre forståelse av utfordringen som ny teknologi og nye forretningsmodeller kan innebære. Dette er kunnskap som kan komme til nytte i veiledning og tilsyn med virksomheter også utenfor sandkassen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Prosjektene som får mulighet til testing i sandkassen må være omfattet av finansmarkedsreguleringen, innebære genuin innovasjon og være til fordel for samfunnet og/eller forbrukerne. Den regulatoriske sandkassen blir forbeholdt prosjekter der testing i sandkassen er avgjørende for å realisere prosjektet. Et eventuelt konsesjonskrav for virksomheten vil gjelde også innenfor sandkassen, men sandkassen gir egne rammer for testing og oppfølging.

I EU er det tre andre land med regulatoriske sandkasser i drift så langt Storbritannia, Danmark og Nederland. Sandkassene har blitt etablert som del av en bredere satsing på informasjons- og veiledningsarbeid rettet mot fintech-næringen. Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å se hen til særlig den britiske og den danske sandkassen, og det pågående arbeidet i EU med å identifisere beste praksis for tilrettelegging for fintech.