Toppmøte om mobbing

Svært mange elever melder om at de mobbes to eller flere ganger i uken. På et toppmøte 30. januar fikk regjeringen mange innspill til videre arbeid fra tidligere mobbeofre, fagfolk og forskere.

– Vi kan ikke akseptere at mange tusen elever hver eneste dag gruer seg for å gå på skolen. Mange av de gode innspillene som kom fram i dag skal vi ta med oss videre når vi i 2015 skal arbeide med utforming av en ny og bedre politikk for å forebygge og håndtere mobbing, sier statsminister Erna Solberg.

Fredag 30. januar arrangerte statsministeren toppmøtet om mobbing sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie. På møtet fikk de innspill til hvordan man bedre og mer effektivt kan fange opp og forebygge og håndtere mobbing. Det kom også viktige innspill på hvordan mobbeofre og deres foreldre kan komme raskere og enklere gjennom systemet når de klager på skoler eller skoleeiere som ikke har fulgt opp konkrete mobbesaker.

I tillegg til representanter for regjeringen deltok flere mobbeofre og foreldre til mobbeofre. Til stede var også rektorer fra skoler som kan vise til gode resultater i kampen mot mobbing, fremtredende forskere på mobbeområdet og representanter fra organisasjoner som arbeider i skolen.

- Bekjempelse av mobbing henger nært sammen med det brede arbeidet for et godt læringsmiljø. Skoler med et trygt og godt læringsmiljø, har også lite mobbing. Det er også avgjørende å gripe inn tidlig i mobbesakene, et ansvar som spesielt gjelder for lærerne og rektor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er ventet av arbeidet mot mobbing vil få betydelig oppmerksomhet gjennom 2015. Det skyldes ikke minst at Djupedalutvalget, som har gjennomgått og vurdert alle virkemidlene som brukes i arbeidet for å forebygge og håndtere mobbing, leverer sin utredning om få uker. Regjeringen har varslet at den vil bruke denne utredningen som et viktig grunnlag når det gjennom året skal utformes en ny og bedre politikk på dette viktige området

– Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre mobbing. Barn som mobbes har det vondt når det skjer, men de tar det også med seg resten av livet. Skolehelsetjenesten har viktig kompetanse og kan bistå skolene med å forebygge mobbing og utenforskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rundt 40 deltakere på toppmøtet diskuterte temaer som blant annet tidlig forebygging på skolene og i barnehagene, de viktigste årsakene til at mobbing ikke blir oppdaget og håndtert i skolene, og hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å stanse mobbing som har blitt oppdaget.

Til toppen