Vis hele kalenderen

05.02.2018

 • Torbjørn Røe Isaksen til Argentina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Åpent for alle

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Argentina 5. til 8. mars.

  Fakta

  • Noreg eksporterte varer til Argentina til ein verdi av 294 millionar kroner i 2017.
  • Noreg importerte varer fra Argentina til ein verdi av 226 millionar kroner i 2017.
  • Eksport av tenester fra Noreg til Argentina hadde ein verdi på 715 millionar kroner i 2016.
  • Import av tenester fra Argentina til Noreg hadde ein verdi på 271 millionar kroner i 2016.
  • Rundt 20 norske selskap har kontor i Argentina. Norwegian etablerte seg nyleg i landet for å starte opp både innanriks- og utanriksflygingar. I 2017 innggjekk Statoil ein avtale om felles leiting etter hydrokarbon i Bajo del Toro-lisensen i Neuquen-bassenget i Argentina.
  • EFTA-landa (Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein) er nå i gang med å forhandle om ein frihandelsavtale med Mercosur-landa (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay). Det leggast opp til ein brei og ambisiøs avtale. Utanom handel med varer og tenester vil avtalen dekke tema som investeringar, immaterielle rettigheiter, offentlege anskaffingar, handel og berekraftig utvikling. Det er gjennomført to forhandlingsrundar, og neste er avtalt til april 2018.

   

06.02.2018

 • Torbjørn Røe Isaksen til Argentina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Åpent for alle

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Argentina 5. til 8. mars.

  Fakta

  • Noreg eksporterte varer til Argentina til ein verdi av 294 millionar kroner i 2017.
  • Noreg importerte varer fra Argentina til ein verdi av 226 millionar kroner i 2017.
  • Eksport av tenester fra Noreg til Argentina hadde ein verdi på 715 millionar kroner i 2016.
  • Import av tenester fra Argentina til Noreg hadde ein verdi på 271 millionar kroner i 2016.
  • Rundt 20 norske selskap har kontor i Argentina. Norwegian etablerte seg nyleg i landet for å starte opp både innanriks- og utanriksflygingar. I 2017 innggjekk Statoil ein avtale om felles leiting etter hydrokarbon i Bajo del Toro-lisensen i Neuquen-bassenget i Argentina.
  • EFTA-landa (Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein) er nå i gang med å forhandle om ein frihandelsavtale med Mercosur-landa (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay). Det leggast opp til ein brei og ambisiøs avtale. Utanom handel med varer og tenester vil avtalen dekke tema som investeringar, immaterielle rettigheiter, offentlege anskaffingar, handel og berekraftig utvikling. Det er gjennomført to forhandlingsrundar, og neste er avtalt til april 2018.

   

07.02.2018

 • Torbjørn Røe Isaksen til Argentina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Åpent for alle

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Argentina 5. til 8. mars.

  Fakta

  • Noreg eksporterte varer til Argentina til ein verdi av 294 millionar kroner i 2017.
  • Noreg importerte varer fra Argentina til ein verdi av 226 millionar kroner i 2017.
  • Eksport av tenester fra Noreg til Argentina hadde ein verdi på 715 millionar kroner i 2016.
  • Import av tenester fra Argentina til Noreg hadde ein verdi på 271 millionar kroner i 2016.
  • Rundt 20 norske selskap har kontor i Argentina. Norwegian etablerte seg nyleg i landet for å starte opp både innanriks- og utanriksflygingar. I 2017 innggjekk Statoil ein avtale om felles leiting etter hydrokarbon i Bajo del Toro-lisensen i Neuquen-bassenget i Argentina.
  • EFTA-landa (Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein) er nå i gang med å forhandle om ein frihandelsavtale med Mercosur-landa (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay). Det leggast opp til ein brei og ambisiøs avtale. Utanom handel med varer og tenester vil avtalen dekke tema som investeringar, immaterielle rettigheiter, offentlege anskaffingar, handel og berekraftig utvikling. Det er gjennomført to forhandlingsrundar, og neste er avtalt til april 2018.

   

08.02.2018

 • Torbjørn Røe Isaksen til Argentina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Åpent for alle

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Argentina 5. til 8. mars.

  Fakta

  • Noreg eksporterte varer til Argentina til ein verdi av 294 millionar kroner i 2017.
  • Noreg importerte varer fra Argentina til ein verdi av 226 millionar kroner i 2017.
  • Eksport av tenester fra Noreg til Argentina hadde ein verdi på 715 millionar kroner i 2016.
  • Import av tenester fra Argentina til Noreg hadde ein verdi på 271 millionar kroner i 2016.
  • Rundt 20 norske selskap har kontor i Argentina. Norwegian etablerte seg nyleg i landet for å starte opp både innanriks- og utanriksflygingar. I 2017 innggjekk Statoil ein avtale om felles leiting etter hydrokarbon i Bajo del Toro-lisensen i Neuquen-bassenget i Argentina.
  • EFTA-landa (Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein) er nå i gang med å forhandle om ein frihandelsavtale med Mercosur-landa (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay). Det leggast opp til ein brei og ambisiøs avtale. Utanom handel med varer og tenester vil avtalen dekke tema som investeringar, immaterielle rettigheiter, offentlege anskaffingar, handel og berekraftig utvikling. Det er gjennomført to forhandlingsrundar, og neste er avtalt til april 2018.

   

09.02.2018

 • Torbjørn Røe Isaksen til Argentina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Åpent for alle

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Argentina 5. til 8. mars.

  Fakta

  • Noreg eksporterte varer til Argentina til ein verdi av 294 millionar kroner i 2017.
  • Noreg importerte varer fra Argentina til ein verdi av 226 millionar kroner i 2017.
  • Eksport av tenester fra Noreg til Argentina hadde ein verdi på 715 millionar kroner i 2016.
  • Import av tenester fra Argentina til Noreg hadde ein verdi på 271 millionar kroner i 2016.
  • Rundt 20 norske selskap har kontor i Argentina. Norwegian etablerte seg nyleg i landet for å starte opp både innanriks- og utanriksflygingar. I 2017 innggjekk Statoil ein avtale om felles leiting etter hydrokarbon i Bajo del Toro-lisensen i Neuquen-bassenget i Argentina.
  • EFTA-landa (Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein) er nå i gang med å forhandle om ein frihandelsavtale med Mercosur-landa (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay). Det leggast opp til ein brei og ambisiøs avtale. Utanom handel med varer og tenester vil avtalen dekke tema som investeringar, immaterielle rettigheiter, offentlege anskaffingar, handel og berekraftig utvikling. Det er gjennomført to forhandlingsrundar, og neste er avtalt til april 2018.

   

Til toppen