Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen

I 2019 har Nærings- og fiskeridepartementet åpnet for å kartlegge mulighetene for torskefiske ved Jan Mayen. To fiskefartøy deltar i kartleggingen, og funnene hittil i år har allerede gitt ny kunnskap om at torsken gyter ved Jan Mayen.

– Kartleggingsfisket ved Jan Mayen gir allerede spennende resultater. Det er viktig å bygge et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå hvilke muligheter vi har fremover, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Ny kunnskap om torsk

Området ved Jan Mayen har ikke tidligere vært kjent for å ha mye torsk. I 2018 fikk imidlertid linefartøyet «Loran» rundt 450 tonn torsk ved Jan Mayen. Havforskningsinstituttet analyserte 86 torsk fra dette fisket og funnene viste at fangsten inneholdt både barentshavstorsk og islandstorsk.

- Ny kunnskap vil bidra til en god og bærekraftig forvaltning.  Kartleggingsfisket skal bidra til å fastslå hvor torsken ved Jan Mayen kommer fra. Dette vil være viktig informasjon som kan ha betydning  for kvotefastsettelsen av torsk i fremtiden, sier Nesvik.

Hittil i år har fiskefartøyet «Geir II» fått torsk som gyter i fangstene sine ved Jan Mayen. «Geir II» er ett av to fartøy som i år driver kartleggingsfiske ved Jan Mayen.

Kartleggingsfiske

Åtte fartøy meldte sin interesse for kartleggingsfisket, og blant disse ble linefartøyene «Geir II» og «Nesbakk» trukket ut til å gjennomføre fisket. Disse fartøyene skal i 2019 gå to turer hver for å kartlegge hvordan forekomsten av torsk ved Jan Mayen varierer gjennom året. «Geir II» er nå ute på den første av disse turene.

Til toppen