Tre finalister til Statens pris for byggkvalitet

Regjeringen vil legge til rette for at boliger og uteområder har de kvalitetene som trengs for at de kan brukes gjennom hele livet. I år går Statens pris for byggkvalitet til boligprosjekter som møter behovene våre gjennom et langt liv. Tre finalister kjemper om prisen, som har tema "gode boliger gjennom hele livet".

– Samfunnet er i endring. Vi blir flere eldre og vi lever stadig lenger. Da trenger fleksible, bærekraftige og aldersvennlige boliger, som legger itl rette for at vi kan leve gode og aktive liv uansett livsfase. Jeg er derfor glad for at vi i år skal løfte frem gode eksempler på nettopp dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Juryen har vurdert over femti kandidater og gjennomført en digital befaring av seks prosjekter. De står nå igjen med tre finalister.

– Disse tre prosjektene er gode forbilder for hvordan vi kan bygge for framtiden. Her ser vi modige utbyggere som tør å tenke nytt, vi ser brukerinvolvering, og boligplaner og -strukturer som har et langsiktig perspektiv. Alle tre prosjekter åpner opp for et mangfold av beboere i ulike livssituasjoner, sier Erling Lae, som leder juryen til prisen.

Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under Byggkvalitetsdagen i Oslo 2. september.

Mer informasjon om prisen og de nominerte prosjektene finner du på nettsiden til Statens pris for byggkvalitet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00