Forsiden

Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og distriktsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Sekretariatet for prisen ligger i Direktoratet for byggkvalitet.

Mer om prisen kan leses på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Her finnes en egen side om Statens pris for byggkvalitet