Tre konsulentselskaper skal bistå i utformingen av auksjons- og støttemodell for Sørlige Nordsjø II

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Oppdraget gikk til Vista Analyse, Guidehouse og Procurex.

Før sommeren lyste Olje- og energidepartementet ut et konsulentoppdrag der det ble bedt om bistand til å utforme en auksjons- og støttemodell for Sørlige Nordsjø II, samt gjennomføring av auksjonen for første fase av Sørlige Nordsjø II, som er planlagt sommeren 2023.

Departementet er ferdig med å evaluere tilbudene og har etter en helhetlig vurdering tildelt oppdraget til Vista Analyse, Guidehouse og Procurex. Oppdraget vil bli ledet av daglig leder Haakon Vennemo i Vista Analyse.

- Vi er stolte over å bli valgt ut til å lage de første havvindauksjonene i Norge. Faglig er dette et utfordrende oppdrag. Men vi er trygge på at vi har satt sammen et lag som kan løse oppdraget. Sammen med våre samarbeidspartnere i Tyskland og USA har vi både kjennskap til norske forhold og praktisk erfaring fra havvindauksjoner i mange land, sier Vennemo.

Olje- og energidepartementet vil utlyse 1500 MW i første fase av Sørlige Nordsjø II i løpet av første kvartal neste år, med tildeling sommeren 2023.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi mottok tilbud fra flere sterke fagmiljøer, og ser frem til å samarbeide med Vista Analyse, Guidehouse og Procurex, sier statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet.