Tre milliarder til næringslivet for å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen

Russlands angrep på Ukraina har skapt store humanitære utfordringer og uro i verdensmarkedene, ikke minst i energimarkedet. En konsekvens er ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge. Regjeringens nye strømstøtteordning skal trygge arbeidsplasser og bidra til at bedriftene kommer seg gjennom en krevende periode. 

Strømstøttetiltakene for næringslivet er kommet til gjennom et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Energitilskuddsordningen er utformet for å hjelpe de spesielt utsatte bedriftene gjennom høsten i påvente av at tilbudet av fastprisavtaler blir bedre. Energitilskuddet vil bidra til å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. Det er anslått at ordningen vil kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember. Alt de trenger å gjøre er å kartlegge eget energiforbruk via et enkelt skjema hos Enova. Hvis bedriften i tillegg vil investere i ENØK-tiltak som kan redusere fremtidig strømforbruk - som for eksempel isolering, og installering av solceller - kan man få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre i disse tre månedene. Disse bedriftene vil også kunne få ENØK-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden.

Denne ordningen er ment å være målrettet. Bedrifter som bruker relativt sett lite strøm, eller bedrifter som har stor omsetning, faller utenom. Denne ordningen skal hjelpe de spesielt utsatte bedriftene gjennom høsten. Regjeringen legger til rette for at fastprisavtaler kan bli bedre enn de er i dag, og skape økt forutsigbarhet for bedriftene etter nyttår.

Regjeringen etablerer i tillegg en ordning der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november.

Jeg har i tillegg sendt brev til alle offentlige innkjøpere, der jeg ber dem være imøtegående, og bidra til å finne konstruktive løsninger for bedrifter som nå risikerer å tape penger på kontrakter som ble inngått da strømprisen lå på et annet nivå.

På sikt skal vi også sørge for betydelig økt krafttilgang. Vi setter fart i utbyggingen av fornybar kraft i Norge, og bare havvind-utbyggingen alene vil nesten doble den norske energiproduksjonen.

Disse tiltakene vil hjelpe, selv om det ikke vil løse den nåværende energikrisen i Europa. Krisen krever at vi over tid står sammen – både i Norge og i Europa – for å bygge ut mer energiproduksjon og for å motvirke Russlands aggresjon mot Ukraina.