Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innføres i dag

I dag innføres behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Dette betyr at pasientene skal få raskere hjelp. For unge med alvorlige spiseforstyrrelser eller psykoselidelse vil fristen for oppstart av behandling være 7 dager.

–  Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass enda flere pakkeforløp innen psykisk helse. Å ikke vite hva som skal skje, gjør det tyngre å være syk. Både for den som har sykdommen og for dem som er glade i ham eller henne. Ventetiden blir lettere dersom man vet hva som skal skje, når det skal skje, og hvem som har ansvaret. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite nettopp dette, sier helseminister Bent Høie.

Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk i tjenesten

Fra 15. februar kan de første pasienter henvises til tre nye pakkeforløpene:

 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge
 • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksne
 • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)

Raskere utredning og behandling

Rask oppstart av helsehjelp er spesielt viktig når det gjelder barn og unge med alvorlig spiseforstyrrelser og for pasienter med mistanke om psykoseutvikling eller psykoselidelse.

– Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasientens og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenheng i behandlingsforløpet, og at pasienten unngår unødvendig venting. Pasienten kan være trygg på at det ikke svikter underveis eller i overgangene mellom tjenestene, sier Høie.

Brukerne er med på å påvirke behandlingen

Brukermedvirkning er helt sentralt i pakkeforløpene.

– Brukerne er eksperter på eget liv. Bedre involvering gir bedre behandling. Pasienten skal være med på å lage en behandlingsplan, og kunne gi tilbakemelding underveis slik at den kan justeres om nødvendig, sier Høie.

Somatisk helse inkludert i pakkeforløpene

Psykisk helse, rusmiddelproblemer og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett. Somatisk helse og tilrettelegging for gode levevaner er derfor inkludert i forløpene.

– Mennesker som strever med alvorlige psykiske utfordringer og ruslidelser lever opptil tjue år kortere enn befolkningen for øvrig.  Grunnen er ofte at somatiske sykdommer og livsstilsutfordringer ikke blir sett eller fanget opp. Pakkeforløpene skal sikre at også den somatiske helsen utredes, og at de får behandling om nødvendig. Ansvaret for hvem som skal følge opp dette er tydeliggjort i pakkeforløpene.

Les mer om pakkeforløpene på Helsedirektoratets nettsider

 

Fakta om de nye pakkeforløpene:

Tidsfrister

Pasientene skal få raskere utredning og behandling. På samme måte som i pakkeforløpene for kreft innføres noen forløpstider. Utredning skal gjennomføres innen seks uker. For personer som henvises til pakkeforløp innen rusbehandling, skal det ikke være opphold mellom avrusning og behandling. For alvorlige lidelser som psykoser og spiseforstyrrelser anbefales det at ventetiden er maksimalt sju dager fra henvisningen er mottatt til første samtale i spesialisthelsetjenesten.

Tidsfrister i de tilstandsspesifikke pakkeforløpene

Pakkeforløp psykose anbefaler kortere ventetid enn Prioriteringsveileder.
Fra henvisning er vurdert til første fremmøte ved spesialisthelsetjenesten i pakkeforløpet: 7 kalenderdager

Prioriteringsveilederen har følgende veiledende frister:

 • Psykoseutvikling 2 uker
 • Psykoselidelse - alvorlig forverring av symptomer 2 uker
 • Psykoselidelse - forverring av symptomer 4 uker

Pakkeforløp spiseforstyrrelser anbefaler kortere ventetid enn Prioriteringsveileder:
Fra henvisning er vurdert til første fremmøte ved spesialisthelsetjenesten i pakkeforløpet ved alvorlig spiseforstyrrelse: 7 kalenderdager
Fra henvisning er vurdert til første fremmøte ved spesialisthelsetjenesten i pakkeforløpet ved mindre alvorlig spiseforstyrrelse: 28 kalenderdager

Prioriteringsveilederen har følgende veiledende frister:

 • Spiseforstyrrelser – anorexi 8 uker
 • Spiseforstyrrelser - anorexi med alvorlig forverring 4 uker
 • Spiseforstyrrelser - bulimi, alvorlige 12 uker

Pakkeforløp tvangslidelse (OCD) anbefaler ikke kortere ventetid enn Prioriteringsveilederen (12 uker).

Anbefalinger i pakkeforløpet om forløpstider er:

 • 6 uker fra overføring/intern henvisning til oppstart utredning
 • 8 uker fra oppstart utredning til oppstart behandling
Til toppen