Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Lederne og Norsk olje og gass

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

– Det har ikke vært mulig for partene å finne en løsning. Jeg har derfor foreslått tvungen lønnsnemnd. Den varslede opptrappingen er kritisk i dagens situasjon, både med hensyn til energikrisen og den geopolitiske situasjonen vi står i med en krig i Europa, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Oljestreiken mellom Lederne og Norsk olje og gass startet 5. juli, og Lederne har varslet opptrapping av konflikten fra 6. juli. Det er varslet en ytterligere opptrapping fra 9. juli.

Med det varslede streikeuttaket fra 9. juli, vil over halvparten av Norges daglige gasseksport falle bort.

– Det er uforsvarlig å la gassproduksjonen stoppe opp i et så stort omfang som denne streiken de neste dagene anslås å medføre. Produksjonstallene faller dramatisk, og dette er meget kritisk i en situasjon hvor EU og Storbritannina er helt avhengig av energisamarbeidet med Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Utenriksdepartementet påpeker at Russlands angrepskrig mot Ukraina har svært store konsekvenser for forsyningssikkerheten i mange europeiske land. Det er fare for ytterligere energiknapphet i Europa den nærmeste tiden. En reduksjon av norske gassleveranser vil forverre energikrisen og de politiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene. Norge må gjøre alt som står i vår makt for å bidra til å opprettholde europeisk energisikkerhet og det europeiske samholdet mot Russlands krigføring.

– Partene er i utgangspunktet ansvarlige selv for å finne en løsning i slike saker, og det skal mye til før vi griper inn med tvungen lønnsnemnd. Men de alvorlige konsekvensene av de varslede opptrappingene har gjort at jeg ikke hadde annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Partenes ansvar

På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Møs Persen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Persen understreker at hun er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning i slike saker. Men når konflikten kan medføre så store samfunnsmessige konsekvenser for hele Europa, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier statsråden.