Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikt mellom NHO Luftfart og Parat

Statens helsetilsyn har vurdert at det vil oppstå fare for liv og helse dersom det iverksettes streik blant pilotene på Svalbard ved midnatt 2. februar. Regjeringen foreslår derfor tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom NHO Luftfart og Parat.

– Jeg kalte inn partene til et møte i natt. I møtet ble det klart at det ikke var mulig for partene å finne en løsning slik det er nå. På vegne av statsråden har jeg derfor varslet om at det vil bli fremmet en lovproposisjon om tvungen lønnsnemnd, sier statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Arbeidskonflikten mellom NHO Luftfart og Parat har vært til mekling, uten at det har lyktes å bringe partene til enighet. Parat hadde varslet om at de vil iverksette streik blant pilotene på Svalbard fra og med klokken 24.00 natt til lørdag.

Utløsende faktor for tvungen lønnsnemnd

Det varslede streikeuttaket omfattet alle de 10 pilotene som arbeider på redningshelikoptrene på Svalbard. Redningshelikoptrene brukes primært til søk- og redningsoppdrag, men benyttes også til andre typer oppdrag og ivaretar behovet for prehospitale tjenester utenfor Longyearbyen, på øygruppen ellers og i tilstøtende havområder.

– Statens helsetilsyn mener at den akuttmedisinske beredskapen vil bli så svekket som følge av en streik at det vil medføre fare for liv og helse. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har myndighetene ikke annet valg enn å gripe inn, sier Hopsø.

Partenes ansvar

På oppfordring fra statssekretæren har partene sagt at de skal avslutte streiken og gå tilbake til jobb så raskt som mulig.

Hopsø understreker at han ikke er fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten er skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som er ansvarlig for å finne en løsning. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har vi ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier Hopsø.