Tydeliggjør regelverket for passasjerskip registrert i NIS

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en egen forskriftsbestemmelse om at passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister ikke kan drive næringsvirksomhet i norske havner.

I slutten av august ble Hurtigrutens skip "Fridtjof Nansen" brukt til å innkvartere passasjerer om bord, mens det lå til kai i norsk havn. Skipet var registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS), og departements syn er at slik virksomhet er i strid med NIS-loven. NIS-loven skal sørge for at vi kan ha et internasjonalt konkurransedyktig skipsregister, samtidig som vi skjermer norsk innenriksfart fra konkurranse.

– Jeg er fornøyd med at Hurtigruten har tatt signalene på alvor og byttet til et skip registrert i norsk ordinært skipsregister (NOR). Jeg har vært krystallklar på at det har vært i strid med regelverket for NIS-skip å drive hotellvirksomhet i norske havner. Forslaget vi nå sender ut på høring skal bidra til at det ikke lenger skal være noen tvil om dette, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at det skal tas inn en egen bestemmelse i forskriften om at passasjerskip registrert i NIS ikke kan drive næringsvirksomhet i eller i tilknytning til norsk havn. Forslaget sendes ut på høring i dag.

Høringsbrevet finner du her.