Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

UAG-utvalget leverer sin rapport 5. juni

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nedsatte i september 2014 et uavhengig utvalg for å vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet knyttet til dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken. Rapporten vil bli lagt fram 5. juni 2015.

Hans Petter Graver, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo, leder utvalget som skal vurdere deling av informasjon fra Statens vegvesens ulykkesanalysearbeid (UAG). I tillegg består utvalget av professor dr. med Inggard Lereim, NTNU, politiadvokat Kristin Bjelkemyr-Østvang, Utrykningspolitiet og
advokat Berit Reiss-Andersen, Reiss-Andersen & Co.     

Utvalgets oppgaver
Utvalget skal blant annet kartlegge og vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, i deres arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken. Praksis overfor pårørende, politi, påtalemyndighet, forsvarere og domstolen skal vurderes særskilt.

For flere opplysninger - se utvalgets mandat.

 

Til toppen