Uavhengig Råd for Statistisk sentralbyrå

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I henhold til ny statistikklov ble Rådet for Statistisk sentralbyrå i dag oppnevnt av Kongen i statsråd.

Rådet vil bidra til å styrke ledelsen i byrået ved å gi tilgang på ekstern kompetanse og faglig støtte til administrerende direktør, og skal bidra til at de oppgavene som tillegges byrået, utføres på en best mulig måte.

Administrerende direktør er pliktig å forelegge viktige saker for Rådet, og Rådet er pliktig til å gi sine vurderinger.

I perioden 2020–2023 vil Rådet for Statistisk sentralbyrå bestå av:

  • Birger Vikøren, Norges Bank (leder)
  • Claire Armstrong, UiT Norges arktiske universitet
  • Grete Brochmann, Universitetet i Oslo
  • Marta Ebbing, Helse Bergen
  • Jørgen Elmeskov, Danmarks statistik
  • Astrid Undheim, Telenor ASA  (f.o.m 1. mars 2020, SpareBank1 SMN)
  • Helge Veum, Ålesund kommune

Finansdepartementet har også fastsatt en egen instruks til Rådet (PDF)

Bakgrunn

Stortinget vedtok på bakgrunn av Prop. 72 LS (2018-2019) Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå og Innst. 343 (2018-2019) at det skal oppnevnes et uavhengig Råd for Statistisk sentralbyrå.