Derfor flytter UD

Utenriksdepartementet skal sikre Norges interesser overfor utlandet i samarbeid med andre departementer. Samlokalisering av departementene i det nye regjeringskvartalet vil gjøre dette enklere.

Selv om Victoria terrasse er et praktbygg utvendig, er de ombyggede leilighetene fra slutten av 1800-tallet dårlig egnet som kontorlokaler. Lokalene er vanskelige å sikre, de er lite arealeffektive og har mangelfulle varme- og ventilasjonssystemer. Etter først å ha vurdert en total renovering, som ville bli langt dyrere enn å bygge nytt, var derfor Utenriksdepartementet allerede for 20 år siden på utkikk etter nye lokaler.  

Den viktigste årsaken til samlokalisering er økt sikkerhet. Nærhet mellom departementene vil også innebære reduserte driftsutgifter. Valget av mer åpne arbeidsplassløsninger, som er vanlig i så vel offentlige som private nye bygninger, skal gi økt effektivitet og reduserte kostnader.

Vi er i god dialog med både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Statsbygg om utforming og innredning av nytt bygg. Vi har understreket at det må tas hensyn til erfaringer fra koronapandemien i den videre planleggingen. Helse, miljø og sikkerhet må alltid komme først.