UD vant HR Norges kompetansepris for 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utenriksdepartementet er av HR Norge kåret til Norges beste virksomhet på kompetanseutvikling.

– UD er et strålende eksempel på en virksomhet som aldri lar skiftende omstendigheter og stadig nye utfordringer gå ut over fokuset på utvikling av menneskelig kompetanse, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Fra utdelingen av HR Norges kompetansepris. Foto: HR Norge
Fra venstre: Karamjit Singh (direktør HR business partnere og ledergruppeutvikling i Gjensidige), Sigrid Anna Oddsen (avdelingsdirektør UKS, UD), Andreas Gaarder (ekspedisjonssjef KR-avdelingen, UD), Siri Langangen (HR-direktør i Statkraft og leder av årets kompetansepriskomité), Helle Øverbye (stabsdirektør for mennesker og teknologi i Innovasjon Norge) og Lotte Alvik Nilsen (komitesekretær og fagansvarlig produktutvikling i HR Norge). Foto: HR Norge

Ekspedisjonssjef Andreas Gaarder mottok prisen på vegne av departementet under HR Norges kompetansedag 29. september. Under utdelingen av prisen ble satsingen igjennom de siste 20 årene med å tilrettelegge for kompetanseutvikling for å bygge en organisasjon som løser de store utfordringene som Norge står foran fremhevet.

– Våre medarbeidere er utenrikstjenestens absolutt viktigste ressurs. Deres kunnskap, kompetanse og erfaring gjør at vi kan ivareta Norges interesser internasjonalt og bistå norske borgere og bedrifter i utlandet. Situasjonen i verden er i stadig endring, og det krever enormt mye av våre medarbeidere, sier ekspedisjonssjef Gaarder.

HR Norge mener Utenriksdepartementets evne til å forberede sine ansatte til nye oppgaver og roller har skapt en kultur for kontinuerlig kompetanseutvikling. De trekker også frem at få slutter i utenrikstjenesten, noe de forklarer med muligheten for stor variasjon i både arbeidsoppgaver og tjenestested i løpet av karrieren i ulike deler av organisasjonen.