Historisk arkiv

Uformelt helseministermøte i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bærekraftige helsesystemer og forebygging av tobakksbruk hos ungdom var hovedtemaer da statssekretær Nina Tangnæs Grønvold deltok på EUs uformelle helseministermøte i Vilnius, Litauen 8.-9. juli.

Helseministrene diskuterte hvordan framtidens helsesystemer kan utvikle seg i mer bærekraftig retning, i en tid hvor Europa står overfor økonomiske utfordringer og en aldrende befolkning. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold holdt innlegg hvor hun belyste viktigheten av å satse på helse også i nedgangstider, samt fortalte om den norske samhandlingsreformen.

Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold deltok på EUs uformelle helseministermøte. Her sammen med Litauens helseminister Vytenis Povilas Andriukaitis. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Ministermøtet diskuterte også tobakksbruken i Europa, med spesiell vekt på tiltak overfor ungdom. Grønvold informerte om de nye framskrittene i den norske tobakkslovgivningen, og uttrykte forventninger til at EUs reviderte tobakksdirektiv skal bringe arbeidet videre.

- Det er viktig for Norge å delta på EUs uformelle ministermøter, der vi kommer i dialog med EUs medlemsland om sentrale helsepolitiske spørsmål og diskuterer saker med relevans også for oss som EØS-land, sier statssekretær Nina Tangnæs Grønvold.

- Jeg konstaterer et sterkt engasjement for å gjøre Europa til et tobakksfritt samfunn, og løfte den europeiske folkehelsa gjennom offensiv tobakksbekjempelse, spesielt overfor ungdom. Norge har ambisjoner om å fortsette å være en ledende nasjon i kampenmot tobakk, og setter stor pris på den europeiske dialogen på tobakksområdet, sier Grønvold.

  
Til toppen