Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ungarn: Jordvarme skal brukes til mer enn turist-spa

Av: Tamas Polgar/Katrine Steinfeld, ambassaden i Budapest

Visste du at Ungarn sitter på de største jordvarmeressursene i Europa etter Island? Med norsk støtte og samarbeid skal dette potensialet utnyttes bedre.

Foto: Ungarns turistbyrå/www.mysona.dk

Budapest er for mange kjent som Europas spa-hovedstad på grunn av de mange varme og mineralrike badene i og rundt byen. Mindre kjent er potensialet for fornybar energi som denne jordvarmen utgjør.

Med norsk støtte gjennom EØS-midlene skal Ungarn nå gjøre mer bruk av denne energikilden blant annet i landets fjernvarmesystemer.

I dag utgjør fornybar energi kun 12 prosent av energiforbruket i ungarske hus og leiligheter. Den ungarske regjeringen har som mål å øke denne andelen til 32 prosent, altså nær en tredobling.

Fra gass til jordvarme
I dag stammer det meste av energiforbruket i Ungarn fra importert gass. Slik importavhengighet er en utfordring for europeisk økonomi på kort og lang sikt. EU har derfor som mål om at minst 20 prosent av energiforbruket i medlemslandene skal være basert på fornybar energi innen 2020.

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til at Ungarn skal oppfylle disse målsettingene. Programmet for fornybar energi er på rundt 60 millioner kroner og skal blant annet resultere i:

  • Erstatte gass med jordvarme i fjernvarmeanleggene i minst to ungarske distrikter
  • Offentlige opplysningskampanjer om fornybar energi
  • Mer undervisning i bærekraftig bruk av fornybar energi

Norske samarbeidsmuligheter
EØS-midlene skal bidra til å styrke kontakten mellom Norge og Ungarn. Gjennom dette programmet er det derfor lagt til rette for samarbeid mellom norske og ungarske partnere i prosjekter.

Tidligere denne måneden var flere norske interessenter i Budapest for å presentere seg og undersøke mulighetene for samarbeid.

Athene var en av dem. Dette er en norsk organisasjon med lang erfaring fra å skape møteplasser for klimaeksperter. Samtidig har de god kontakt med norske virksomheter som er spesialister på å utnytte energiforbruket i bygg mest mulig effektivt.

Forskningsstiftelsen SINTEF var også til stede og har også godt samarbeid med norske aktører som jobber med jordvarme. Norsk ekspertise utviklet for oljebransjen vil være relevant når Ungarn ønsker å utnytte varmeressursene som ligger dypt under jorden enda bedre enn i dag. Norsk erfaring og teknologi vil kunne bidra til å redusere risiko og sikre trygge forhold i dette arbeidet.

Det skal lyses ut støtte til enkeltprosjekter under dette programmet i løpet av første kvartal 2014.  

Til toppen