Suspensjon av EØS-midlene til Ungarn

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge stanser videre utbetalinger av EØS-midler til Ungarn. Bakgrunnen er at den ungarske regjeringen ensidig har flyttet gjennomføringen og kontrollen av den norske støtten ut av sentralforvaltningen. Dette er brudd på inngåtte avtaler.

Norge stanser videre utbetalinger av EØS-midler til Ungarn. Bakgrunnen er at den ungarske regjeringen ensidig har flyttet gjennomføringen og kontrollen av den norske støtten ut av sentralforvaltningen. Dette er brudd på inngåtte avtaler.

– Ungarns opptreden i denne saken er uakseptabel. Den ungarske regjeringen har dessverre vist liten vilje til å finne løsninger som er i samsvar med de avtaler de selv har inngått. Vi har derfor valgt å suspendere utbetalingen av midler inntil saken er løst, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Fra nyttår flyttet den ungarske regjeringen gjennomføringen og kontrollen av EØS-midlene fra et departement til et uavhengig statlig selskap.

Dette var et ensidig ungarsk vedtak og et brudd på regelverket for EØS-midlene og avtalene landet har inngått med Norge, Island og Liechtenstein. Dialogen med den ungarske regjeringen har så langt ikke ført til en løsning.

– Den ungarske regjeringen er godt kjent med hvilke krav giverlandene stiller. Ansvaret for kontrollen med, og gjennomføringen av, EØS-midlene på ungarsk side må tilbake til sentralforvaltningen, slik det er i alle de andre mottakerlandene, sier Helgesen.

Ungarn er et relativt stort mottakerland av EØS-midler. I inneværende periode er støtten på 153,3 millioner euro (om lag 1,3 milliarder kroner). Av dette er nær tolv millioner euro allerede utbetalt.

– Dersom det nå vises vilje til en løsning, vil ikke suspensjonen få større konsekvenser for gjennomføringen av programmer og prosjekter i Ungarn, sier Helgesen.