Utanriksministeren deltek på Nato-møte i høve 75-årsdagen

Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på utanriksministermøtet i Nato 4. april. Dette er dagen Nato markerer sin 75-årsdag.

Utanriksministeren vil òg ha møte med ulike kollegaer i samband med utanriksministermøtet. 

Meir informasjon om utanriksministermøtet finst på Natos nettsider.

Merk at fristen for å akkreditere seg er 18. mars.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde (med på reisa), ane.lunde@mfa.no, 97 67 12 50.