Utbygging av Snefrid Nord – Satellitt til Aasta Hansteen

Rettighetshaverne i Snefrid Nord har meddelt Olje- og energidepartementet om at de har tatt investeringsbeslutning for Snefrid Nord. Prosjektet har en estimert utbyggingskostnad på 1,2 milliarder kroner. Utvinnbare ressurser er anslått til om lag 5 millarder kubikkmeter gass.

Snefrid Nord er et gass- og kondensatfunn påvist i 2015 i utvinningstillatelse 218 nord i Norskehavet. Snefrid Nord ligger på i overkant av 1312 meters havdyp, om lag 300 km fra fastlandet og 12 km fra Aasta Hansteen-plattformen som etter planen kommer i produksjon i fjerde kvartal 2018.

- Jeg er glad for at rettighetshaverne har besluttet utbyggingen av Snefrid Nord. Prosjektet bidrar til god ressursutnyttelse, og viser betydningen av Aasta Hansteen-plattformen og Polarled som viktig infrastruktur nord i Norskehavet. Utbyggingen styrker lønnsomheten i Hansten- og Polarled-prosjektene. Samtidig vet vi at prosjekter offshore gir ringvirkninger på land i form av aktivitet og arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Snefrid Nord planlegges bygget ut med en produksjonsbrønn fra en satellitt som knyttes opp til den nye Aasta Hansteen-installasjonen. Fra Aasta Hansteen-plattformen vil kondensat eksporteres til markedet med båt, mens rikgass vil eksporteres gjennom rørledningen Polarled til Nyhamna i Møre og Romsdal.

Snefrid Nord planlegges satt i produksjon i fjerde kvartal 2019 med en produksjonsperiode anslått til 9 år.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 er Statoil Petroleum AS (operatør, 51 pst.), Wintershall Norge AS (24 pst.), OMV (Norge) AS (15 pst.) og ConocoPhillips Scandinavia AS (10 pst.). 

Statssekretær Elnar Holmen i Olje- og energidepartementet (t.v.) sammen med Torolf Christensen, prosjektdirektør for Snefrid Nord og Aasta Hansteen i Statoil, under overrekkelsen i Sandnessjøen (foto: OED).
Statssekretær Elnar Holmen i Olje- og energidepartementet (t.v.) sammen med Torolf Christensen, prosjektdirektør for Snefrid Nord og Aasta Hansteen i Statoil, under overrekkelsen i Sandnessjøen (foto: OED).
Til toppen