Utbyggingsplanen for Dvalin godkjent

Olje- og energidepartementet godkjente i dag plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfunnet Dvalin (tidligere Zidane) og plan for anlegg og drift for tilhørende eksportrørledning i Norskehavet.

- Det er svært gledelig å godkjenne utbyggingsplanene for Dvalin slik at verdiene som ligger i feltet kan hentes ut. Prosjektet er nok et bevis på at bransjen lykkes med å redusere kostnader og øke lønnsomheten i våre ressurser, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Dvalin vil skape store verdier for fellesskapet, og vil spille en rolle i den videre utviklingen av Norskehavet. Utbyggingen bidrar til et langt liv for Heidrun-plattformen og utnytter ledig kapasitet i gasskjeden, inklusive Polarled og Nyhamna. Prosjektet gir også fleksibilitet for fremtidige utbygginger i området.

- Utbyggingen gir etterlengtet arbeid for leverandørindustrien, der flere viktige kontrakter allerede er tildelt norske miljøer. Det er svært gode nyheter som vil gi aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i industrien, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Dvalin ligger rundt 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet. De utvinnbare reservene i Dvalin er om lag 18,2 milliarder Sm3 (standardkubikkmeter) gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat. Forventede investeringer er i overkant av ti milliarder kroner (faste 2016-kroner). Feltet har planlagt produksjonsstart i 2020. Partnerskapet har modnet frem en utbyggingsmodell med bærekraftig økonomi, selv i en tid med lave olje- og gasspriser. 

Dvalin vil bli bygd ut med en undervannsutbygging knyttet opp mot en ny prosessmodul på Heidrun-plattformen. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før videre transport til markedet i Europa.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 435 er DEA Norge (operatør, 55 pst.), Petoro (35 pst.) og Edison (10 pst.).

Dvalin: Navnet Dvalin kommer som følge av at det er etablert en navnetradisjon i området knyttet til norrøn mytologi. Heidrun er geita på taket av Valhall, der den spiser skuddene fra verdenstreet Yggdrasil. Dvalin en av fire hjort som løper omkring på grenene til Yggdrasil og beiter i løvverket.

Til toppen