Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 24

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

Måndag 10. juni

Energiminister Terje Aasland besøkjer Telemark i samband med Industriuka 2024. Programmet for dagen ser foreløpig slik ut:

Kl. 08.30: Statsråden besøkjer bedrifta Pointbreak. Stad: Dokkvegen 20, Porsgrunn.

Kl. 10.00: Statsråden deltek på fagleg-politisk brunsj med Telemark Ap. Stad: Grenaderveien 3, Skien.

Kl. 12.30: Statsråden deltek på Industriuka 2024, der han skal delta i ein diskusjon om verdiskaping og  kraft. Stad: Kulturhuset Ælvespeilet. Storgata 164, Porsgrunn.

Kl. 14.30: Statsråden har møte med Herøya Industripark og bedrifta Infinigrid. Stad: Hydrovegen 55, Porsgrunn.

 

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Henrik Hoel, telefon 48 13 61 94, e-post heh@ed.dep.no.

 

Tysdag 11.juni

Kl. 18.00: Energiminister Terje Aasland deltek på medlemsmøte i Fellesforbundet i Telemark. Møtet går føre seg i Skien. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Onsdag 12. juni

Kl. 12.00: Energiminister Terje Aasland har møte med Rederiforbundet. Tema for møtet er utbygging av havvind på Utsira Nord. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Torsdag 13.juni

Kl. 11.00: Energiminister Terje Aasland har møte med Statkrafts nye konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.