Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 6

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 5. februar

Kl. 10.00: Energiminister Terje Aasland deltek på ei markering av at Noreg tek over leiinga av initiativet "Zero Emission Shipping". Initiativet er en del av det internasjonale samarbeidet «Mission Innovation», som handlar om forsking og innovasjon knytt til klimavennlige energiteknologiar.

Markeringa går føre seg i Klima- og miljødepartementet. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Tysdag 6. februar

Kl. 10.00: Energiminister Terje Aasland deltek på Offshore Strategikonferansen, der han skal snakke om framtida for norsk sokkel. Konferansen går føre seg i Stavanger Forum. Adresse: Gunnar Warebergs gate 13, Stavanger. Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Jo Henrik Jarstø, telefon 99 55 75 23, e-post jo-henrik.jarsto@ed.dep.no.

 

Kl. 12.30: Energiminister Terje Aasland besøkjer Øglænd System. Adresse: Engelsvollvegen 264, Klepp stasjon. Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Jo Henrik Jarstø, telefon 99 55 75 23, e-post jo-henrik.jarsto@ed.dep.no.

 

Kl. 18.00: Energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Haugesund Ap. For meir informasjon, kontakt politisk rådgivar Jorid Nordmelan på 95 94 20 84.

 

Onsdag 7. februar

Kl. 11.30: Energiminister Terje Aasland er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Torsdag 8. februar

Kl. 08.30: Energiminister Terje Aasland deltek på faglegpolitisk frukostmøte i regi av LO og Ap. Tema for møtet er «Veien til nok energi i 2030». Møtet går føre seg på Spiseriet Møller på Oslo Kongressenter. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Kl. 09.45: Energiminister Terje Aasland er til stades på ei samling for tillitsvalde i riggnæringa i Industri Energi. Samlinga går føre seg på The Hub i Oslo. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Fredag 9. februar

Kl. 09.00: Energiminister Terje Aasland har møte med Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Kl. 12.15: Energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre har møte med Norwep. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.