Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 7

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 12. februar

Kl. 10.00: Energiminister Terje Aasland har møte med ordføraren i Bærum og byrådsleiaren i Oslo. Tema for møtet er fornyinga av straumforsyninga mellom Hamang og Smestad. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

Kl. 17.45: Energiminister Terje Aasland deler ut prisen «Årets kraftkvinne». Arrangementet går føre seg på Clarion Hotel Bjørvika. Adresse: Dronning Eufemias gate 15, Oslo. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Tysdag 13. februar

Kl. 11.30: Energiminister Terje Aasland er i Stortinget, der han svarer på ein interpellasjon om kjernekraft. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Onsdag 14. februar

Energiminister Terje Aasland er i Paris, der han deltek på ministermøtet i Det internasjonale energibyrået (IEA). På møtet skal det blant anna markerast at det er 50 år sidan IEA vart oppretta. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Torsdag 15. februar

Kl. 10.00: Energiminister Terje Aasland deltek på Oslo Energy Forum, der han skal halde innlegg og delta i ein panelsamtale. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

Kl. 18.00: Energiminister Terje Aasland er til stades når sentralbanksjefen held sin årstale i Noregs Bank. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 

Fredag 16. februar

Kl. 09.00: Energiminister Terje Aasland har møte med Zero. Tema for møtet er aktuelle saker på energiområdet. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.