Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 9

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.


Måndag 26. februar
Energiminister Terje Aasland deltek på sentralstyremøte og strategisamling i Arbeidarpartiet. Stad: Sundvolden hotell.


Kl. 19.00: Energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Hvaler Arbeiderparti. For meir informasjon, kontakt politisk rådgivar Jorid Nordmelan på 95 94 20 84.

Tysdag 27. februar
Kl. 08.30: Energiminister Terje Aasland deltek på den årlege energikonferansen til Sparebank 1 Markets. Konferansen går føre seg på Grand Hotel i Oslo. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

Kl. 10.00: Energiminister Terje Aasland er i Stortinget i samband med behandling av saker på energifeltet. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

Kl. 18.00: Energiminister Terje Aasland er vert for ein middag med Stortingets energi- og miljøkomité. Middagen går føre seg i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

Onsdag 28. februar
Kl. 11.30: Energiminister Terje Aasland er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

Fredag 1. mars
Kl. 09.00: Energiminister Terje Aasland har møte med Zero. Tema for møtet er aktuelle saker på energiområdet. Møtet er flytta frå 16. februar. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

Kl. 10.00: Energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre har møte med Region Kristiansand. Tema for møtet er kraftsituasjonen og etablering av nye, grønne næringar. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.