Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 11

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 13.mars

Kl. 12.00: Olje- og energiminister Terje Aasland er i Stortinget, der han gjer greie for regjeringa si oppfølging av Fosen-saka. Deretter er han tilgjengeleg for presse i vandrehallen.

Pressekontaktar er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Henrik Hoel, telefon 48 13 61 94, e-post heh@oed.dep.no.


Tysdag 14.mars

Kl. 12.00: Olje- og energiminister Terje Aasland har eit telefonmøte med Storbritannias energiminister Grant Shapps, der dei skal diskutere aktuelle saker på energiområdet.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 17.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Aps ordførarkonferanse, i Samfunnssalen i Oslo.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 18.00: Olje- og energiminister Terje Aasland har middag med leiinga i Norsk Industri.

 

Torsdag 16. mars

Kl. 12.00: Olje og energiminister Terje Aasland deltek på årskonferansen til Offshore Norge. Konferansen går føre seg på Skur 13 i Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Margrete Løbben Hanssen, telefon 92 85 78 91, e-post mlh@oed.dep.no.

 

Kl. 13.00: Olje og energiminister Terje Aasland deltek på kraftselskapa sin toppleiarkonferanse, på Lysebu i Oslo.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Fredag 17. mars

Kl. 15:00: Olje- og energiminister Terje Aasland held innlegg på landsmøtet til EL og IT Forbundet.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.