Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 12

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 22. mars

Kl. 16.00: Olje- og energiministeren har eit møte med sametingspresident Silje Karine Muotka, der dei skal diskutere Fosen-saka.

Det er mogleg å fotografere ved starten av møtet. Oppmøte i R5 seinast kl. 15.40. Ta med pressekort og godkjent ID (bankkort med bilde er ikkje lenger gyldig).

Etter møtet, om lag kl. 17, er møtedeltakarane tilgjengelege for presse. Oppmøte i R5 seinast kl. 16.45. Ta med pressekort og godkjent ID (bankkort med bilde er ikkje lenger gyldig).

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Onsdag 23. og torsdag 24. mars

Olje- og energiministeren er i Paris, der han deltek på ministermøtet i Det internasjonale energibyrået (IEA).

Presse som ønskjer å dekke ministermøtet må akkreditere seg ved å sende ein e-post til press@iea.org.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Fredag 25.mars

Kl. 12.30: Olje- og energiministeren besøkjer Gjerdrum, der han får ei orientering om sikringsarbeidet som er gjort etter kvikkleireskredet i 2020.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.