Pressemeldingar

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 22

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 30. mai

Kl. 10.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Fellesforbundets olje- og gasskonferanse, på Thon Arena Lillestrøm. Statsråden held sitt innlegg om lag kl. 10.15.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Kl. 13.00: Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med Elmera Group.

Onsdag 31. mai

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Valdres. Programmet ser foreløpig slik ut:

Kl. 10.00: Besøk til Solheim Trevare. Adresse: Tellatn 30, Bagn.

Kl. 11.30: Besøk til Asko. Adresse: Markavegen 20, Leira.

Kl. 12.45 (ca): Besøk til Kvitvella Electrisitetsverk i Fagernes sentrum.

Kl. 15.15: Besøk til Ødegård Sag. Adresse: Øygardsvegen 29, Etnedal. 

Kl. 16.15: Befaring for å sjå på skadar i terrenget etter hauststormen i 2021. Stad: Lundebakka 5, Etnedal.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Torsdag 1. juni

Kl. 10.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Hydrogenkonferansen 2023. Konferansen går føre seg på Radisson Blu Scandinavia i Oslo.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Kl. 12.30: Olje- og energiminister Terje Aasland møter den ungarske utanriks- og handelsministeren Péter Szijjártó. Tema for møtet er aktuelle energispørsmål.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Fredag 2. juni

Kl. 10.00: Olje- og energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran har møte med Fiskebåt, Norges Fiskarlag og Offshore Norge. Tema for møtet er sameksistens mellom fiskeri og havvind. Møtet går føre seg i Nærings- og fiskeridepartementet.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Torsdag 15. juni

Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på kongeparets offisielle besøk til Danmark. Besøket skal blant anna bidra til auka næringslivssamarbeid, med fokus på grønn industriutvikling og styrking av energisamarbeidet.

Presse som ønskjer å dekke besøket må akkreditere seg før fredag 2. juni. Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonsrådgivar Margrete Løbben Hanssen, telefon 92 85 78 91, e-post mlh@oed.dep.no.