Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 36

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 5. september

Kl. 10.30: Olje- og energiminister Terje Aasland er i Stockholm, der han møter den svenske energi- og digitaliseringsministeren Khashayar Farmanbar. Dei to skal blant anna diskutere kraftsituasjonen, samarbeid om karbonfangst og -lagring og havvind. Etter møtet, om lag kl. 11.30, er dei to statsrådane tilgjengjengelege for presse.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 18.00: Olje- og energiminister Terje Aasland møter utanriksministeren i Moldova. Møtet går føre seg i Olje- og energidepartementet, Akersgata 59.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 19.15: Olje- og energiminister Terje Aasland møter Aker og Statkraft. Tema for møtet er havvind.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Tysdag 6. september

Kl. 11.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på eit møte med Fellesutvalget Energi El og IT. Møtet går føre seg på Thon Hotel Oslo Airport.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Kl. 13.30: Olje- og energiminister Terje Aasland møter sametingsråd Maja Kristine Jåma. Tema for møtet er vidare behandling av vindkraftsøknader på land. Møtet går føre seg i Olje- og energidepartementet, Akersgata 59.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 14.30: Olje- og energiminister Terje Aasland møter visestatsminister François Bausch og energiminister Claude Turmes frå Luxembourg. Møtet går føre seg i Olje- og energidepartementet, Akersgata 59.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Onsdag 7. september

Olje- og energiminister Terje Aasland er i Bergen, der han blant anna besøkjer Corvus Energy, Eviny, deltek på eit møte i Bergen Næringsråd og opnar Center for Substatial Subsurface Resources.

Kl. 09.30: Besøk til Corvus Energy

Stad: Sandbrekketoppen 30, Nesttun

 

Kl. 10.40: Besøk til Eviny

Stad: Solheimsgaten 5, Bergen

 

Kl. 12.00: Lunsjmøte med Bergen Næringsråd

Stad: Øvre Ole Bull plass 3, Bergen

 

Kl. 14.00: Statsråden opnar forskingssenteret Center for Substatial Subsurface Resources (CSSR)

Stad: Vilvite Science Center, Thormøhlens gate 51, Bergen.

Kl. 15.00: Olje- og energiminister Terje Aasland er tilgjengeleg for presse som ønskjer kommentarar til NVE sine rapportar om kraftsituasjonen og vassmagasina. Stad: Vilvite Science Center, Thormøhlens gate 51, Bergen.

 

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Stine Grimsrud, telefon 97 19 42 50, e-post stgr@oed.dep.no

 

Fredag 9. september

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer boreriggen Transocean Enabler i Nordsjøen. Riggen arbeider med å bore brønnar for CO2-lagring for Northern Lights.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Stine Grimsrud, telefon 97 19 42 50, e-post stgr@oed.dep.no.

 

Søndag 11. og måndag 12. september

Olje- og energiminister Terje Aasland er i Dublin, der han deltek på ministermøtet i Nordsjøsamarbeidet (NSEC). NSEC er ein sentral arena for utvikling av havvind i Nordsjøen.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.