Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 37

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Søndag 11. og måndag 12. september

Olje- og energiminister Terje Aasland er i Dublin, der han deltek på ministermøtet i Nordsjøsamarbeidet (NSEC). NSEC er ein sentral arena for utvikling av havvind i Nordsjøen.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Tysdag 13. september

Kl. 11.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på landsstyremøte i Arbeidarpartiet.

 

Onsdag 14. september

Kl. 10.30: Olje- og energiminister Terje Aasland møter Naturvernforbundet. 

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 14.30: Olje- og energiminister Terje Aasland er tilgjengeleg for presse som ønskjer kommentarar til NVE sine rapportar om kraftsituasjonen og vassmagasina. Stad: Resepsjonen i R5, Akersgata 59.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.