Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 50

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 11. desember

Kl. 12.30: Olje- og energiminister Terje Aasland møter KS til bilateralt konsultasjonsmøte.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 14.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på sentralstyremøte i Arbeidarpartiet.

 

Tysdag 12. desember

Kl. 13.30: Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med Finnmarkseiendommen. Tema for møtet er vindkraft i Finnmark.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Om ettermiddagen er olje- og energiminister Terje Aasland i Stortinget, der han svarer på ein interpellasjon om mellomlandsforbindelsane til Danmark.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Onsdag 13. desember

Kl. 10.00: Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades i den munnlege spørjetimen i Stortinget.

Kl. 11.30: Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Torsdag 14. desember

Kl. 08.30: Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med Conoco Phillips.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Fredag 15. desember

Kl. 09.30: Olje- og energiminister Terje Aasland har digitalt møte med Trøndelag fylkeskommune. Tema for møtet er kraftsituasjonen i Trøndelag.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 

Kl. 11.00: Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med Hafslund. Tema for møtet er kraftsituasjonen på Austlandet.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.