Utenriksminister Espen Barth Eide er i Ukraina

Utenriksminister Espen Barth Eide er i dag Ukraina og har hatt møte med sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba. Under besøket har utenriksministeren også besøkt et kraftverk. Norge samler nå støtte for å gi el-materiell og utstyr til kraftsektoren i Ukraina.

Blilde av Utenriksminister Espen Barth Eide er i Ukraina gåden på et fortau utendørs i dress
Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og Espen Barth Eide under besøket i Kyiv. Foto: UD

Natt til torsdag forrige uke ble kraftverket Trypilska fullstendig ødelagt av et russisk bomberegn. Kraftverket ble bygget opp med norske midler i fjor. 

– Dersom Ukraina trenger det, skal vi bygge det opp på nytt. Vår støtte til Ukraina skal vare i mange år framover, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han besøkte i dag et annet av kraftverkene utenfor hovedstaden. 

Norge bidrar med store beløp for å bygge opp igjen ødelagt energiinfrastruktur. Vi bidrar også med å koordinere arbeidet på energi-feltet, inkludert hundrevis av små og store donasjoner fra norske enkeltaktører. 

– Russlands angrep på flere ukrainske byer har ført til at hundretusener av ukrainere er uten strøm og vann. Disse installasjonene angripes igjen og igjen. Det sier seg selv at dette er dyrt å bygge opp igjen, men det er helt nødvendig, spesielt i de mest krigsutsatte områdene, sier Eide. 

Det har siden fullskalainvasjonen av Ukraina vært en tydelig russisk strategi å ramme landets energiinfrastruktur. Det rapporteres at nærmere 50 prosent av all energiinfrastruktur i landet er helt eller delvis ødelagt. Skadene er estimert til 12 milliarder amerikanske dollar. Dette var tema da Eide møtte sin ukrainske kollega.

Norge har energi som ett av sine satsningsområder for støtten til Ukraina. I 2023 ble 1,9 milliarder av Nansen-programmet brukt på energitiltak i Ukraina. 

Norge bidrar også med å koordinere denne viktige støtten til Ukraina gjennom å lede arbeidsgruppen som president Volodymyr Zelenskyj har satt ned på feltet under sin ti-punktsplan for fred. Norge leder arbeidsgruppen sammen med Danmark og Polen. 

Et viktig prinsipp for norsk støtte til Ukraina, er at den til enhver tid skal være tilpasset Ukrainas behov. Allerede i mars 2022 sendte Ukraina ut de første forespørslene om utsyr som var nødvendig for å kunne gjenopprette ødelagt infrastruktur. 

Sammen med 35 andre land bidrar Norge med varebistand via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Ordningen er et tillegg til den humanitære bistanden, og fungerer i hovedsak som kanal for varebistand etterspurt av ukrainske myndigheter. Norge bidrar med over 5.000 tonn materiell, der energi og kraftsektoren er høyt prioritert.  

– Så lenge krigen pågår, vil denne type varebistand og reparasjoner av ødelagt energiinfrastruktur være en prioritet. Jeg er glad for at norske virksomheter bidrar gjennom dette samarbeidet, sier utenriksminister Eide. 

Selskapet REN, en ideell virksomhet eid av norske nettselskaper, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arbeider sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Utenriksdepartementet med å koordinere donasjoner av materiell som kan brukes til å gjenopprette strømforsyningen i Ukraina. Norske virksomheter tilbyr nesten ukentlig el-materiell og kraftutstyr.  

De siste ukene er russiske angrep trappet massivt opp. Derfor øker Norge nå varebistanden og vil bidra med ytterligere el-materiell og kraftutstyr som ukrainske myndigheter ber om.  

– 52 ulike aktører har siden Russlands fullskalakrig donert materiell til Ukraina til en verdi av over 30 millioner kroner. Det dreier seg om over 2.100 tonn med utstyr til den ukrainske energisektoren.  

Utstyret Norge har donert til nå, skal både gå til gjenoppbygging og akutte behov. Det er blitt sendt et høyt antall aggregater - fra svært store, som kan forsyne et stort sykehus, til små, bærbare aggregater. Av annen type utstyr, er det blitt donert trafostasjoner, kabler, effektbrytere, sikringer, isolatorer og transformatorer. Ettersom det kreves spesialiserte kjøretøy for å kunne reparere kraftlinjer, er det i tillegg blitt donert lastebiler og kjøretøy med kraner og sikringsutstyr.

– På vegne av regjeringen vil jeg også uttrykke takknemlighet overfor alle norske selskaper som allerede har bidratt eller vurderer å bidra i denne viktige innsatsen. Donasjonene fra de norske selskapene gjør en forskjell. Reparasjon og tidlig gjenoppbygging av kritisk infrastruktur, er avgjørende for den ukrainske statens evne til å stå imot den russiske aggresjonen og bygge opp under folkets motstandsvilje, sier utenriksminister Eide. 

Slikt utstyr vil være svært nyttig også for fremtiden når gjenoppbyggingen av Ukraina kan starte for fullt. Mye av det utstyret som tilbys, er brukt materiell som uansett skal byttes ut. Det brukte materiellet har fortsatt god gjenbruksverdi og er derfor et godt supplement til nytt materiell, som det er lang leveringstid for.  

Per 10. april 2024 ligger Norge på 6. plass antall transformator og 4. plass på aggregatytelse.  

– Vi håper enda flere vil bidra. Det er svært viktig at utstyret som doneres fungerer og kan tas raskt i bruk, sier utenriksministeren.