Presseinformasjon:

Utenriksministeren til Arctic Frontiers i Tromsø

Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på Arctic Frontiers i Tromsø tirsdag 30. januar til onsdag 31. januar.

Arctic Frontiers er det årlige toppmøtet om Arktis som samler forskere, næringsliv og politikere fra inn- og utland.

– Nordområdene er fortsatt Norges viktigste strategiske satsningsområde, slik vi slo fast i Hurdalsplattformen i 2021. Mulighetene er store for innovasjon og bærekraftig næringsliv – i nord finnes ressursene til å være ledende innen det grønne skiftet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Utenriksminister Barth Eide vil blant annet holde et åpningsinnlegg tirsdag 30. januar. Han vil møte sametingspresidenten, den amerikanske senatoren Lisa Murkowski og andre internasjonale deltakere, fylkesordførere, representanter for akademia og studenter fra Universitetet i Tromsø.

Statssekretær Maria Varteressian i Utenriksdepartementet vil delta på Arctic Frontiers fra mandag 29. januar til onsdag 31. januar. Statssekretær Varteressian vil blant annet delta i en paneldebatt om omstilling, klima og det grønne skiftet i nordområdene.

Både utenriksministeren og statssekretæren vil delta på en rekke møter og arrangementer om blant annet Arktis, geopolitikk, sikkerhetspolitikk og nordisk samarbeid i forbindelse med Arctic Frontiers.

Norge har lederskapet i Arktisk råd fra 2023-2025. Rådet er det viktigste mellomstatlige forumet for arktiske spørsmål. Stabilitet og konstruktivt samarbeid i Arktis er et overordnet mål for det norske lederskapet i rådet.

Pressetreff
Tirsdag 30. januar kl. 15.15 er utenriksministeren tilgjengelig for norsk og internasjonal presse på The Edge.

Presse som ønsker å delta på Arctic Frontiers, inkludert pressetreffet med utenriksministeren, må registrere seg her hos Arctic Frontiers.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, siri.svendsen@mfa.no, +47 976 87 801.