Utenrikstjenesten fortsetter arbeidet med å omprioritere ressurser – to utenriksstasjoner legges ned

Ambassaden i Kampala i Uganda og generalkonsulatet i Guangzhou i Kina blir lagt ned. Samtidig styrkes en rekke norske ambassader med flere diplomater.

Diplomatstillinger som frigjøres gjennom disse nedleggelsene vil brukes til å øke bemanningen på andre norske utenriksstasjoner. Nedleggelsene skjer i 2024.

– I en omskiftelig tid må vi ha norske diplomater ute i verden for å følge med på globale spørsmål som angår oss, og for å fremme norske posisjoner. Samtidig må vi kontinuerlig vurdere hvor vi skal være til stede for å ivareta norske interesser best mulig med de ressursene vi har, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Endringene er et ledd i en større prosess hvor utenrikstjenestens oppsett vurderes for å sikre norske interesser i en ny tid, og hvor norsk tilstedeværelse i utlandet tilpasses for å best mulig ivareta norske utenriks- og utviklingspolitiske prioriteringer.  Norge vil få færre, men mer robuste utenriksstasjoner. Blant annet vil arbeidet med prioriterte saker som matsikkerhet, næringsutvikling og regional sikkerhet i Afrika styrkes ved at ambassadene i Accra, Addis Abeba, Dar es Salaam, Kinshasa og Nairobi får flere diplomater. Ambassaden i Beirut styrkes også med én diplomat som skal jobbe med bistand til Syria.

– Vedtaket om å legge ned en utenriksstasjon får selvsagt konsekvenser for våre ansatte. Vi vil sørge for at medarbeiderne som er berørt av nedleggelsene ivaretas på en god måte. Men vi har et ansvar for å forvalte ressursene mest mulig effektivt. Nå skal vi øke bemanningen på mange utenriksstasjoner, og da må vi dessverre legge ned enkelte andre steder, sier utenriksministeren.

Fortsatt norsk representasjon

Ambassaden i Kampala dekker også Burundi og Rwanda. Dette skjer gjennom såkalte sideakkrediteringer hvor en norsk ambassade i et land også representerer Norge i andre land. Utenriksdepartementet arbeider nå med løsninger for å ivareta Norges diplomatiske representasjon til disse landene etter at ambassaden i Kampala blir stengt.

Arbeidsoppgavene som i dag tilhører generalkonsulatet i Guangzhou vil fra 2024 ivaretas av ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai.

Utviklingssamarbeidet med Uganda fortsetter

Norge gir betydelig bistand til Uganda. I 2022 mottok Uganda 382 millioner kroner i øremerket bistand fra Norge. Sivilt samfunn, utdanning, energi, flyktninger og kvinners rettigheter er blant de prioriterte områdene. At Norge stenger ambassaden i Kampala betyr ikke at den norske bistanden til landet opphører, heller ikke oppmerksomheten rundt kvinners og minoriteters rettigheter. Beslutningen er resultatet av en helhetsvurdering av utenrikstjenestens ressurser.

– Norge vil fortsatt investere betydelige bistandsmidler i Uganda, gjennom våre sivilsamfunnspartnere og multilaterale organisasjoner. Vi opprettholder også vårt engasjement for menneskerettighetssituasjonen i landet, spesielt kvinners og minoriteters rettigheter, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

 

Fakta om utenrikstjenesten

Utenrikstjenesten består over 830 ansatte i Utenriksdepartementet, rundt 600 utsendte fra Norge på Norges utenriksstasjoner, og om lag 1100 lokalt ansatte ved utenriksstasjonene. I tillegg er over 100 spesialutsendinger fra forskjellige departementer og institusjoner i Norge knyttet til utenriksstasjonene.

I dag, før disse nedleggelsene gjennomføres, har Norge 96 utenriksstasjoner: 78 ambassader, 8 generalkonsulater, 9 delegasjoner og 1 representasjonskontor.