Utlysning av midler til nordisk hesteforskning

Midler til hesteforskning lyses ut i september.

Det lyses ut midler til prosjekter innen hesteforskning for 2016. Utlysningen åpner 1. september, og søknadsfristen er 1. oktober kl. 1500. De norske partene i samarbeidet om hesteforskning er Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), programmet BIONÆR og Norsk Hestesenter. Norsk Rikstoto bidrar med finansiering

Hovedprioriteringer i årets utlysning:

  • Tema knyttet til hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø.
  • Samarbeidsprosjekter mellom svenske og norske forskningsmiljø.
Hoppe med føll.
Midler til hesteforskning lyses ut i september. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen