Uttalelse fra utenriksminister Anniken Huitfeldt om situasjonen i Niger

– Norge fordømte kuppforsøket i går ettermiddag. Politisk stabilitet er viktig for Niger selv og for Sahel-regionen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Denne regionen har de siste årene vært preget av militære maktovertakelser uten at det hverken har gitt økt sikkerhet for sivilbefolkningen eller bedring av levekår. Ulike terrorgrupper har faktisk styrket sin stilling i landene ledet av militærjuntaer. Vi støtter derfor arbeidet til Den afrikanske union (AU) og Det vest-afrikanske økonomiske fellesskapet (ECOWAS) for å sikre et fortsatt demokratisk styresett i Niger, sier utenriksministeren.