Uttalelse fra utenriksministeren i forbindelse med Shinzo Abes død

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Det er forferdelige nyheter som kommer fra Japan i dag. Det er dypt sjokkerende at en aktiv politiker ute for å drive valgkamp før overhusvalget på søndag blir skutt ned på åpen gate på denne måten. Vi føler med statsminister Kishida, utenriksminister Hayashi, den japanske regjeringen og det japanske folk. Fremfor alt er våre tanker i dag med Abes nærmeste, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Statsminister Abe ledet Japan i en årrekke og arbeidet systematisk for å skape ny vekst og fremgang i landet etter mange års stillstand. Han kombinerte pågangsmot og stabilitet på en måte japanske velgere satte høyt.

– I sin lange statsministertid ledet Abe Japan inn i en langt mer aktiv og tydelig utenrikspolitisk rolle. At Øst-Asias største demokrati på denne måten så tydelig begynte å profilere verdier vi deler – støtte til det internasjonale systemet, til folkeretten, til vern av menneskerettighetene – er svært verdifullt. Abes linje på dette området har blitt videreført av dagens statsminister Kishida, som har stått frem som en klar og tydelig stemme mot Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina. 

– Vi har ikke minst verdsatt fellesskapet med Japan i FN-sammenheng og er glade for at Japan går inn i FNs sikkerhetsråd i januar, samtidig som vi går ut. Det er et viktig, men krevende arbeid å støtte opp om og forsvare folkeretten og det internasjonale systemet. Abe ga mye større kraft til Japans stemme på dette området.

– Abe la også grunnlaget for en mye mer aktiv sikkerhetspolitisk rolle. Både Japan og Norge har allianseforholdet til USA som en bunnplanke. Men under Abe utviklet Japan også et mye nærmere sikkerhetspolitisk samarbeid med Nato og med europeiske land. At Norge i dag også har et forsvarsmateriellsamarbeid med Japan har utgangspunkt i dette linjeskiftet.

– Japan er også en stor havnasjon, og Abe takket ja til å delta i havpanelet for en bærekraftig havøkonomi som Norge tok initiativ til. Det var viktig for oss. Vi verdsetter de mange bånd mellom Norge og Japan både på det økonomiske området og på forskningsområdet, innen havrelaterte spørsmål, arktiske spørsmål og når det gjelder klima og fornybar energi. Dette mangfoldige samarbeidet skjøt fart i Abes regjeringstid.  

– Japan er også et av verdens største giverland i utviklingssamarbeidet, etter prinsipper vi veldig ofte deler. Og ikke minst har Japan kapasiteter og kompetanse innen humanitær bistand og krise- og beredskapsfeltet som mange ganger har vist seg avgjørende i internasjonale krisesituasjoner, sier utenriksministeren.