Utvalg skal gå gjennom husleieloven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi skal sikre at loven ivaretar både leietakerne og utleiernes rettigheter og at vi har nok gode utleieboliger rundt om i landet, sier statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.

Møtedeltakerne sitter rundt møtebordet og ser i kamera
På møtet deltok Huseierne, Forbrukerrådet, Leieboerforeningen, KS, LO, NBBL, Norsk Eiendom og Norsk studentorganisasjon.

Torsdag 5. januar inviterte hun sentrale aktører i leiemarkedet til å komme med sine innspill til det kommende utvalgsarbeidet. På møtet deltok Huseierne, Forbrukerrådet, Leieboerforeningen, KS, LO, NBBL, Norsk Eiendom og Norsk studentorganisasjon.

– Det er viktig for regjeringen at husleieloven bidrar til å gi leietakere stor grad av botrygghet. Dette er et sentralt formål i loven. Samtidig skal loven bidra til et velfungerende boligmarked, sa statssekretæren på møtet.

I dag er nesten én million personer i Norge leietakere. Husleieloven regulerer rettigheter og plikter som leietakere og utleiere har i et leieforhold. Loven bestemmer blant annet hvor lang en leiekontrakt minimum skal være, hvordan husleien skal fastsettes og hvor mye den kan økes med hvert år. Den beskriver også hvem som har ansvar for vedlikehold av boligen og regler for å håndtere konflikter i leieforholdet.

Vil ha en lov som folk forstår

Aktørene på møtet var fornøyd med beslutningen om å sette ned et utvalg. Flere mente at tiden nå kunne være inne for å regulere store profesjonelle og små private utleiere ulikt på noen punkter. Om lag to tredjedeler leier boligen sin av en privatperson i Norge.

En del trakk også frem at loven burde bli enklere å lese. Det er Anti enig i.

– Husleieloven er gjerne første møte med lovverket for studenter og andre leietakere. Vi trenger regler som er lett tilgjengelig, sier Anti. 

Del av en større innsats

Selv om et utvalg skal se på endringer i husleieloven, understreker Anti at også andre tiltak kan bidra til å løse utfordringene vi ser på leiemarkedet. For at loven skal fungere, er det blant annet nødvendig at leietakere og utleiere kjenner til rettighetene og pliktene sine og at tilbudet i leiemarkedet er godt.

–  Vi vil bidra til bedre og mer koordinert informasjon til leietakere og utleiere, og vi har invitert aktørene til et samarbeid. I tillegg ser vi på hva som skal til for å øke tilbudet av utleieboliger i regi av langsiktige, seriøse utleiere, sier Anti.

Arbeidet starter nå

Beslutningen om å sette ned et utvalg kom til i Stortingets forlik om årets statsbudsjett. Kommunal- og distriktsdepartementet vil nå ferdigstille mandatet for utvalget. Utvalget skal deretter utnevnes av Kongen i statsråd.

– I høst har vi innhentet kunnskap om leiemarkedet, og snakket med sentrale aktører. Vi har fått god innsikt i hvilket arbeid som må gjøres. Tidsplanen som Stortinget legger opp til, er ambisiøs, så vi prioriterer arbeidet høyt, sier Anti.