Utvikler trygghetsstandard på sykehjem

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker å utvikle et felles verktøy, en trygghetsstandard, for å sikre god kvalitet og praksis på landets sykehjem. I dag hadde styringsgruppen for dette arbeidet sitt første møte.

–Det er mange engasjerte og dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de mangler et felles verktøy for å sikre god kvalitet og profesjonell praksis. Jeg er veldig glad for at en så bredt sammensatt og kompetent gruppe nå er i gang med å konkretisere innholdet i trygghetsstandarden, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på møte med styringsgruppen for trygghetsstandard.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie på møte med styringsgruppen for trygghetsstandard. Foto: Helsedirektoratet

Styringsgruppen består av bruker- og pårørendeorganisasjoner, yrkesorganisasjonene og KS. Helsedirektoratet leder prosjektet. Gruppens arbeids skal særlig baseres på fem områder: ledelse, organisering, profesjonell praksis, innovasjon og pasientresultater.

–Jeg får mange tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på at vi ikke trenger flere lover og forskrifter, men et bedre system for å etterleve lovverket vi allerede har. Trygghetsstandard skal nettopp være et konkret verktøy for ansatte for å operasjonalisere lovkravene og standardene vi har for kvalitet på sykehjem, sa Høie.       

Trygghetsstandarden skal først prøves ut i noen utvalget sykehjem. Det skal skje ved at sykehjemmene gir konkrete eksempler på hvordan de arbeider for å sikre god kvalitet, og hvordan de måler resultater av arbeidet. Deretter skal verktøyet tas i bruk av sykehjem over hele landet.