Valgdagen blir 11. september 2023

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Valgdagen for kommunestyre– og fylkestingsvalget blir mandag 11. september 2023. Det ble fastsatt i statsråd i dag.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta å avholde valg også søndag 10. september 2023.


Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00