Nordmenn i EU:

Valgekspert i EUs utenrikstjeneste

Som norsk nasjonal ekspert bidrar Nicolay Paus til EUs demokratibygging i Asia og Afrika.

"
Nicolay Paus jobber vanligvis i EEAS-bygningen i Brussels EU-distrikt – når han ikke er i felten i Asia eller Afrika. Foto: Mathias Dyb Ulstein, EU-delegasjonen

I EUs utenrikstjeneste (EEAS) sin avdeling for valgobservasjon jobber norske Nicolay Paus med å planlegge og gjennomføre valgobservasjoner. Han har spesielt ansvar for Asia og jobbet nylig med valget som ble avholdt i Nepal november-desember i fjor.

– Det var spennende og utfordrende å jobbe med valget i Nepal. Valget er svært viktig ettersom det er det første valget som har blitt holdt etter at den nye grunnloven ble vedtatt i 2015. Grunnloven er svært inkluderende, med kvoter i parlamentet for urbefolkningen, kvinner, folk fra lavere kaster og andre marginaliserte og sårbare grupper, sier Paus.

Sosialantropologen Paus har nå jobbet i EEAS siden august 2015. Han er utsendt fra Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (Nordem), som nå er under Flyktninghjelpen.

Les mer: Norges nasjonale eksperter.

For de fleste av Norges nasjonale eksperter i Brussel er arbeidet i EUs institusjoner et avbrekk fra den vante jobben i Norge. Paus søkte seg derimot til Brussel for en mer stabil jobbtilværelse – etter flere år med jobb i felt for FNs barnefond (Unicef).

"
Nicolay Paus med kolleger under valgobservasjonen i Nepal november-desember i fjor. Foto: EU

– Min rolle er å koordinere arbeidet mellom EU-institusjonene og aktørene i ulike valgobservasjonsoppdrag. Jeg brifer valgekspertene før de blir sendt på oppdrag og jobber med ferdigstilling av ulike rapporter de sender hjem. Underveis i valgprosessen rapporterer vi regelmessig til Rådet, og diskuterer og svarer på spørsmål fra EUs medlemsland om politikken og valgprosessene i landene der vi observerer, forteller Paus.

Demokrati i felten

Jobben i EEAS byr også på feltarbeid. I tillegg til å drive koordinering under selve valgobservasjonene får Paus blant annet lede forhåndsoppdrag (exploratory missions) i land hvor EU vurderer å observere valg.

– Personlig synes jeg dette arbeidet er noe av det mest spennende. Man jobber veldig intenst i løpet av en uke, og kan ha rundt fem-seks møter om dagen med relevante aktører i landet. Poenget er å få til en ordentlig kartlegging av den politiske situasjonen og de forberedelsene som allerede er gjort foran valget. Slikt analysearbeid brukes for å avgjøre om man senere skal gjennomføre en valgobservasjon, påpeker Paus.

Les mer: Valgobservasjon i EEAS.

Nordmannen har i løpet av sin tid i EEAS jobbet med valgobservasjon i en rekke land i Asia og Afrika – deriblant Uganda, Komorene, Madagaskar, Somalia, Nepal, Maldivene og Øst-Timor.

"
EUs valgobservatører i arbeid på valgdagen i Øst-Timor mars 2017. Foto: EU

– I Øst-Timor har de gjort veldig mye for å innføre våre anbefalinger. I Pakistan, hvor det skal avholdes et nytt valg i år, har det også blitt gjort framskritt. De har jobbet med hele 32 av våre 50 anbefalinger fra forrige valg. Det er ganske bra, selv om ikke alle anbefalingene har blitt fullt implementert, sier Paus.

EUs demokratibygging

Formålet med EUs valgobservasjoner er å promotere demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet på verdensbasis. Mandatet omfatter blant annet å innhente og analysere informasjon, samt å vurdere hvorvidt de nasjonale regelverkene samsvarer med landets internasjonale forpliktelser.

Arbeidet skal være uavhengig og upartisk, og etter hvert oppdrag publiseres en sluttrapport med anbefalinger for senere valgprosesser.

– EUs valgobservasjon kan bidra til å hindre fusk, gjøre prosessen mer gjennomsiktig og støtte sivilsamfunnet og lokale observatører. Vi blander oss selvfølgelig ikke inn i valgprosessen. Vi anerkjenner ikke noe parti som valgvinner, og kommenterer heller ikke resultatet, forteller Paus.

"
Før valget i Nepal utførte Nicolay Paus et forhåndsoppdrag (exploratory mission) for å utarbeide en analyse av situasjonen. Foto: EU

To dager etter valget i Nepal i fjor presenterte EUs valgobservatører sine foreløpige funn:

– Til tross for mye vold i kampanjeperioden gikk selve valget relativt rolig for seg. Det at valgkommisjonen hadde svært kort tid på å forberede valget førte til at gjennomføringen ikke ble helt optimal. Dessuten er det vanskelige klimatiske og topografiske forhold i landet som har ført til logistiske utfordringer, sier Paus.

Nasjonal ekspert i Brussel

De fleste av Norges nasjonale eksperter jobber i Europakommisjonen, mens bare et fåtall jobber i utenrikstjenesten EEAS. Men integreringen i et internasjonalt arbeidsmiljø skapte få problemer for Paus.

– Jeg føler ikke at jeg blir behandlet noe annerledes enn andre ansatte, og det er jo bra. Det har aldri vært et problem at jeg er fra Norge, poengterer han.

For de som ønsker å prøve seg som nasjonal ekspert i EU-systemer har Paus følgende tips:

– Man må være litt tålmodig og prøve å forstå hvordan ting henger sammen i en såpass stor organisasjon. For min egen del ser jeg at den jobben vi gjør bærer frukter, og det er ganske tilfredsstillende. Det er mye spennende arbeid som kan gi gode fremtidsmuligheter, konkluderer Paus.

Til toppen