Vamraak møtte EUs finansministre

Av Anders Sætra og Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tore Vamraak møtte EU- og EFTA-statenes finansministre i Brussel 10. november for å diskutere økonomisk vekst og strukturreformer.

Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

EUs «Economic and Financial Affairs Council» (ECOFIN) er organet som samler alle EU-statenes finansministre. ECOFIN møtes månedlig og har ansvar for økonomisk politikk, skatt og finansmarkedsspørsmål. En gang i året møter gruppen også EFTA-statene Island, Liechtenstein, Sveits og Norge for å diskutere relevante saker.

Diskuterte overvåking og kapitalkrav

Viktig møteplass

Årets møte fant sted 10. november. Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet deltok fra Norge. Vamraak hadde før møtet samtaler med sine kolleger fra EFTA-statene og holdt deretter innlegg for ECOFIN i plenumssalen.

Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

– Disse møtene er viktige fordi de er den eneste felles, formelle møteplassen på politisk nivå mellom finansministeren – som vanligvis møter for Norge – og hennes motparter i EU- og EFTA-landene, sier Vamraak.

Vil få fart på veksten

Europeisk økonomi er på vei opp, men effektene av finanskrisen er fortsatt synlig i mange land. For å få fart på den økonomiske veksten legger EU-kommisjonen vekt på strukturreformer, opptrapping av investeringer og ansvarlig budsjettpolitikk.

EFTA-statenes representanter i samtale med komitéleder Pierre Gramegna, finansminister i Luxembourg, og visepresident i Europakommisjonen Valdis Dombrovskis. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

EFTA-statene har for det meste klart seg relativt godt gjennom den turbulente perioden siden 2008, men fordi økonomiene er så tett knyttet til EU-landene gjennom handel og det indre marked er det nødvendig med strukturreformer for å styrke veksten i både EU- og EFTA-landene.

– Hovedtemaet under møtet var reformer av offentlig sektor – her har alle land store utfordringer. For Norges del er situasjonen mye preget av fallet i oljeprisen og at behovet for omstilling er forsterket og fremskyndet som følge av dette. Det er et behov vi har vært bevisst på lenge, og som vi prøver å adressere, sier Vamraak.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble deltok på møtet. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Skattereform, kommunereform, avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform samt økt satsing på kunnskap, forskning og innovasjon og investeringer i infrastruktur er blant grepene som skal styrke produktiviteten i både offentlig og privat sektor.

Møtte finanskommissærens kabinett 

Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Statssekretær Vamraak hadde på tampen av dagen også møter med finanskommisær Jonathan Hills kabinett hvor man drøftet finanstilssynssaken og utviklingen av en kapitalmarkedsunion. I tillegg hadde Vamraak et møte med EU-kommisjonen om økonomiske problemstillinger knyttet til migrasjon.

Les mer om Norges samarbeid med EU om finans og økonomi