Vedlikeholdsetterslepet reduseres: Rekordmye asfaltvedlikehold i 2015

Vedlikeholdsforfallet på veinettet blir i 2015 redusert for første gang på mange tiår. - Det er gøy å klippe snorer, men jeg mener det er mest ansvarlig å vedlikeholde den infrastrukturen vi allerede har. Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, bruer og asfaltdekke. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på riksveiene bli redusert i 2015. Jeg håper vi nå får endret synet på viktigheten av vedlikehold. Jeg mener det er mer lønnsomt i det lange løp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det mest synlige tegnet på satsingen er ny asfalt. I år er det inngått kontrakter for legging av drøyt 1400 km ny asfalt på riksveier, til en pris på om lag 1,2 milliarder kroner. Dette er 135 km mer enn i 2014, som også var et rekordår.
– I forbindelse med statsbudsjettet for 2013 skrøt daværende samferdselsminister av planer om legging av 950 km asfalt, påpeker samferdselsministeren.

Det er i tillegg lagt opp til asfaltarbeid på 2274 kilometer fylkesveg, altså totalt 3683 kilometer med ny asfalt. Også dette en økning.

– Jeg er veldig glad for at vi også ser en god vekst i vedlikehold av fylkesveier. Vi har økt bevilgningene til det formålet, og det gir rakst resultater, sier Solvik-Olsen.

Kraftig økning av vedlikehold

Vedlikeholdsveksten er samtidig enda større på de deler av vegen som bilistene ikke er like oppmerksomme på.

- I 2015 skal riksvegnettet vedlikeholdes og fornyes for nesten 4 mrd kr, nesten 67% mer enn Stoltenberg regjeringens budsjettforslag for 2014. Vi skal ikke bare pynte på toppdekket, vi må gå grundig til verks. Vi skal drive vedlikehold med en langsiktig tilnærming, og derfor har bruer og tunneler fått spesiell oppmerksomhet.

Bevilgning til tunnelvedlikehold har økt 163 prosent siden regjeringsskiftet og budsjettet for 2013, og er i 2015 om lag 70 prosent høyere enn i de rødgrønnes budsjettforslag for 2014:

  • midler til vedlikehold av bruer øker med ca 40 prosent fra budsjettet for 2014
  • vedlikehold av grøfter, kummer og rør dobles
  • forbedring av vegutstyr som skilt, lysmaster, rekkverk øker med 60 prosent.

- Det flotte med vedlikehold er at man ikke trenger mange lange høringsrunder, ingen innsigelsesinnstanser, og ikke lange planprosesser. Derfor er dette området der hvor man først opplever konkrete resultater av et taktskifte innen samferdsel, sier Ketil Solvik-Olsen.

Ny asfalt på riks- og fylkesveger – fordeling på regioner

Sum tiltakslengder i årets asfaltkontrakter (slik det er etter hovedutlysningen)

 

Totalt   ant. km

Riksveg

Fylkesveg

Region   øst

984

417

567

Region   sør

769

257

513

Region   vest

689

232

457

Region   midt

627

174

453

Region   nord

614

330

284

Totalt

3683

1409

2274

Tallene er rundet av til nærmeste kilometer og inkluderer GS-veg og strekninger med oppretting/flatelapping. Justeringer kan skje.

Kilde: Statens vegvesen

Til toppen