Vedtak – tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel mv.

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til at DNB Bank ASA kan eie inntil 100 prosent av aksjene i Sbanken ASA og indirekte eie inntil 100 prosent av aksjene i Sbanken Boligkreditt AS, samt tillatelser knyttet til å midlertidig ha disse foretakene som datterselskap.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av DNB Bank ASAs søknad av 15. april 2021 om erverv av inntil 100 prosent av aksjene i Sbanken ASA og tilsvarende indirekte eierandel i Sbanken Boligkreditt AS.

Les vedtaket (PDF)