Vedtar ikke grensejustering mellom Brønnøy og Sømna

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt ikke å endre grensen mellom kommunene Brønnøy og Sømna.

I april 2017 mottok Fylkesmannen i Nordland et initiativ om utredning av grensejustering for to kretser i Brønnøy kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at området skulle bli en del av Sømna kommune. Departementet har nå vedtatt at grensen ikke skal endres.

Innbyggerne mottar kommunale tjenester i nabokommunen Sømna, men er delt i synet på om det bør gjennomføres en grensejustering. Dette er en sak som har pågått lege. Det er derfor viktig at det fattes vedtak i saken. Vi har tatt en helhetlig vurdering og besluttet at grensen ikke endres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Det er Fylkesmannen i Nordland som har utredet saken på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen tilrådde at departementet endrer grensen i tråd med innbyggerinitiativet. Departementet har hatt møter med kommunene før vedtaket ble fattet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00