Vekstskifte i korn gir bedre økonomi

En større andel av norsk korn bør dyrkes i vekstskifte med andre arter, mener forskere ved NIBIO. Det gir både bedre kvalitet, avling og økonomi. Olje- og proteinvekster er et viktig tiltak, og nye tidlige sorter kan utvide dyrkingsområdet og øke sikkerheten for å lykkes.

«Proteinvekster for bedre vekstskifte», var ett av temaene under konferansen «Korn 2018». Forsker Unni Abrahamsen fra NIBIO presenterte resultater fra forsøk med nye sorter og dyrkingsteknikk.

Vekstskifte betyr å veksle mellom ulike plantearter, slik at det ikke drives ensidig korndyrking på samme skifte over lang tid.

Kornbønder med areal over 800 dekar har størst andel vekstskifte medoljevekster og erter og åkerbønner, og Østfold er «flinkest i klassen». I forhold til arealet ligger også Vestfold godt an.  Av de store kornfylkene ligger Hedmark og Trøndelag lavest, viser tall som ble presentert på første dag av «Korn 2018». Men mulighetene er også mer begrenset i disse områdene på grunn av kortere veksttid.

Raps-
En større andel av norsk korn bør dyrkes i vekstskifte med andre arter. Foto: Colourbox
Til toppen