Velferd tuftet på fellesordninger

– Lavere barnehagepris har en direkte betydning i lommeboka til norske familier, og kan lette en krevende hverdag litt, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det er ikke riktig, slik DN skriver på lederplass mandag (lenke), at billigere barnehage er sløsing med penger. Tvert imot. Å gi alle landets barnefamilier billigere barnehage i en krevende tid er god bruk av skattepenger, og styrker den norske fellesskapsmodellen.

Regjeringen prioriterer velferdsordninger for barnefamilier i dette budsjettet, og har derfor foreslått å redusere maksprisen på en barnehageplass til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. Dette er en universell ordning, og skal gjelde for alle barnefamilier i hele landet.

Regjeringens viktigste jobb er trygg og ansvarlig økonomisk styring. Vi er inne i en krevende tid hvor det brede lag merker høyere priser og renter i hverdagen. Da er det viktig å sikre gode velferdstjenester for alle. At en velferdsordning er universell betyr at den er felles og gjelder for alle – uansett hvor i landet du bor og hvor mye du tjener. Den norske velferden er tuftet på gode felles ordninger, som skole og trygg helsehjelp for alle.

Regjeringen mener at billigere barnehage er en velferdsordning på lik linje med disse ordningene, og at barnehageplass derfor skal være rimelig for alle.

Vi har styrket en rekke ordninger som treffer de som trenger det aller mest. Men, det er viktig at vi ikke glemmer at også det brede lag av befolkningen har det krevende i denne tiden. Lavere barnehagepris har en direkte betydning i lommeboka til norske familier, og kan lette en krevende hverdag litt.