Ventetidene går ned

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste, der ventetidene skal ned. Nye tall fra Norsk pasientregister viser at gjennomsnittlig ventetid er redusert med 11 dager fra første tertial 2014 til 2016.

- Vi vil ikke at pasienten skal vente unødvendig lenge, og disse tallene viser at vi er på rett vei. Den siste ventetidsrapporten viser at det stod 255 000 i kø for å få helsehjelp i 1. tertial 2014. Nå to år etter venter 199 000. Det betyr 56 000 færre i kø. Samtidig som færre står i kø, blir stadig flere henvist til vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi ser nå resultatene av at ansatte på sykehusene gjør en formidabel jobb med å nå målene om å redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De ordinære ventetidstallene fra Norsk pasientregister, som viser tid til oppstart helsehjelp, viser at for de første fire månedene i år går ventetidene ned innen somatikk, psykisk helsevern for voksne og TSB. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk har gått ned med 9 dager sammenliknet med samme periode i 2015. Tall for antall pasienter som får behandling øker i samme periode.

I løpet av årets første fire måneder har norske somatiske sykehus behandlet over en million pasienter. Det tilsvarer en økning på 3,8 prosent. I samme periode har nesten 94000 voksne fått helsehjelp i psykisk helsevern, det er en økning på 1,7 prosent fra samme periode i 2015. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en liten reduksjon i antall behandlede pasienter, mens ventetiden for disse pasientene øker med en dag.

- Vårt mål er ikke bare å redusere ventetiden til sykehus, men også ventetiden i sykehus. Ventetidene hos sykehusene går generelt ned, blant annet fordi vi har utviklet forutsigbare behandlingsforløp. Etter at regjeringen innførte pakkeforløp for kreft har 30000 pasienter kommet inn i ordningen. Det gir dem definerte tider til utredning, diagnostisering, og oppstart behandling, sier Høie.

Trenden med fallende ventetider bekreftes også av et annet ventetidsmål fra Helsedirektoratet. Det viser ventetiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset, til pasienten er ferdig behandlet for 300.000 pasienter. Disse tallene viser en nedgang i median ventetid på 7 dager fra 2013 til 2015.

Les mer om ventetider på Helsedirektoratets nettsider